Aviso Legal

1.- Información preliminar

Na presente, temos como obxectivo establecer e regular unhas regras de uso do Sitio www.caminoingles.gal (no sucesivo, o “Sitio”), entendendo por Sitio todas as páxinas e contidos propiedade de ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS ás que se accede a través do dominio www.caminoingles.gal e os seus subdominios.

O uso do Sitio convírteo en Usuario do mesmo e implica a súa conformidade con todas as condicións incluidas no presente Aviso Legal. Vostede contrae a obriga de ler atentamente o presente Aviso Legal e volvelo ler en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o Sitio, xa que este e as súas condicións de uso poden sufrir variacións.
Todos os avisos poden ser revisados por vostede en calquera momento a través da nosa páxina web.

2.- Titularidade do Sitio Web

    • Razón social: ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS
    • N.I.F: G70586425
    • Domicilio: C/ Isaac Díaz Pardo s/n, Sigüeiro. 15888, Oroso (A Coruña).
    • Teléfono de contacto: 981 691 478
    • E-mail: xerencia@caminoingles.gal

3.- Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio, son titularidade de ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS ou de terceiros con autorización.

A reproducción, distribución, comercialización ou transformación, total ou parcial, sen consentimento do contido do Sitio, pode constituir unha vulneración dos dereitos de propiedade intelectual da ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS que permita exercitar accións xudiciais. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de cualquera clase contidos no Sitio poden estar rexistrados, o que permitirá exercitar accións xudiciais ao estaren protexidos pola Lei.

De todo o uso que non estea autorizado en relación ao contido ou información deste Sitio, así como os prexuizos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial de ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS poden derivarse responsabilidades, polo que é necesario actuar con cautela e solicitar o consentimento previo.

4.- Exclusión de responsabilidade

O contido, programas, información e/ou consellos expresados neste Sitio deben entenderse como meramente orientativo. ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS non responde de ningunha maneira da efectividade ou exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade contractual ou extracontractual cos Usuarios que fagan uso deles.

Neste Sitio pódense publicar contidos aportados por terceiras persoas ou empresas, pero a ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS non responde da veracidade e exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade contractual ou extracontractual cos Usuarios.

ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS:

1. Ten o dereito de modificar o contido do Sitio sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación, polo que non cabe esixirlle responsabilidade ou indemnización algunha polos danos e prexuizos que poidan ocasionarse pola falta de disponibilidade e/ou continuidade deste Sitio e dos servizos que se ofrecen nel.

2. Non garantiza a ausencia de virus nin de outros elementos na web que poidan producir alteracións no seu sistema informático.

3. Rexeita expresamente calquera responsabilidade contractual ou extracontractual cos Usuarios que fagan uso e sufran prexuizos de calquera natureza por virus informáticos ou similares.

4. Rexeita calquera responsabilidade polos servizos que eventualmente puideran prestarse no Sitio por parte de terceiros.

5. Rexeita calquera responsabilidade polos servizos e/ou información que se preste noutros Sitios enlazados con este.

6. Non supervisa Sitios Webs de terceiros.

Aqueles usuarios que nos remitan información a ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS obríganse a facilitar información veraz e que non vulnere os dereitos de terceiros nin a legalidade vixente.

5.- Condicións de uso do portal para os usuarios

O acceso ao presente Sitio é gratuito agás  no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo provedor de acceso contratado polos usuarios.

Queda expresamente prohibido o uso do Sitio con fins lesivos de bens ou intereses da ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou productos e aplicacións informáticas (software) da ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS ou de terceiros.

No caso de que vostede teña coñecemento de que os Sitios enlazados remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral rogámoslle que contacte con ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS.

6.- Política de protección de datos persoais

Pode consultar a nosa Política de protección de datos persoais no apartado Política de Privacidade desta web.

7.- Cookies

As cookies serven para mellorar o funcionamiento da web. O Art. 4 do Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de Marzo, modifica la Ley 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, establecendo como requisito la obtención do consentimento informado antes de que se almacene ou se acceda á información do terminal do usuario en certos supostos.

Se usamos outro tipo de cookies que non sexan as necesarias, poderá consultar a política de cookies no enlace correspondente desde o inicio da web.

8.- Lexislación

ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS infórmalle que o presente Aviso legal ríxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española e europea. Para a redacción utilizamos o idioma español, sen embargo pode requirirnos a traducción a outro idioma se algún dos términos non pode comprendelos.